99.000

Gồm: chả cá mong manh, chả ớt hồng hào, tôm sú xí xọn, lườn cá bồi hồi và phi lê cá lóc