199.000

Combo gồm:

  • 1 Lẩu ngăn vừa
  • 2 Coca-Cola
  • BUFFET RAU TƯƠI MIỄN PHÍ

Phù hợp với nhóm 2 khách

*Chỉ áp dụng khi dùng tại nhà hàng