Món Ngon nhà Hai Bò

Giá nhà Hai Bò đã gồm “vê a tê” rồi nhé!